• 2015 Yılından Bugüne
    Akyuva Vakfı Olarak
    Yetimlerimize Yuva Oluyoruz
  • Çocuklarımıza Psikolojik
    ve Eğitimsel Destek Veriyoruz
  • Toplumun Temeli Olan Ailelerimize,
    Zor Dönemlerinde Psikososyal Destek Sağlıyoruz