İstanbul’da İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Akyapı ortakları olarak, 1998 yılından beri inşaat sektöründeki çalışmalarımızın ve sahip olduğumuz imkanların sosyal bir kazanca dönüşmesi için niyet ettiğimiz bir Vakıf kurma düşüncesi, 2015 yılı başında Akyuva Vakfı’nın kurulması ile ete kemiğe büründü. Uzun bir süre vakfın çalışma alanı konusunda istişareler yaptık. Sonunda çevremizde gördüğümüz benzer çalışmaları örnek alarak; çalışmalarımızın ve faaliyetlerimizin konusunu yetimlere hizmet etmek ve onların hayata yönelik donanıma sahip olacak yetimlerle ilgilenmemizi görev olarak belirledik.

Aradan geçen sürede, yetimlerle ilgilenen bir vakfın içinde olmanın ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük. Çünkü her birimizin; yoksullara karşı, yetimlere karşı, miskinlere karşı, insani ve sosyal sorumluluklarımız var. Hele ki bunlar içerisinde yetimler çok daha özel bir konumda. Bize namaz kılmayı, oruç tutmayı emreden Allah (cc), yetimlerle ilgilenmemizi emretmiştir. Allah’ın bir hikmeti olarak, bilmediğimiz bir sebepten annesini, babasını ya da ikisini birden alarak imtihan ettiği, onu da insanlığa emanet olarak bırakarak bizleri de onlarla imtihan ettiği bir gerçektir. Bu nedenle bizler yetimleri sadece annesiz, babasız çocuklar olarak düşünemeyiz. Her birimizin onlara karşı bir sorumluluğu var.

Herhangi bir grup, cemiyet ve cemaatle bağlantılı olmadan, Akyapı şirket ortakları olarak kurduğumuz Akyuva Vakfımız’ın faaliyetlerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde “Çocuk evleri açma” çalışması ile devam ettiriyoruz. Bir başka çalışmamız ise Koruyucu Ailelik konusunda yaptığımız çalışmalarımız. Koruyucu ailelik, devlet korumasında bulunan bir çocuğun ona kol kanat germeye talip olan bir ailenin yanında bakılması anlamına geliyor. Genellikle bir çocuğun biyolojik ailesi ya da akrabası yanında büyüme fırsatı olmadığında devreye giren bir sistem ve çocuğun aile ortamında büyüyebilmesi için de son şansı oluyor. Biz de Akyuva Vakfı çatısı altında hem koruyucu aile hizmetini tanıtmaya ve çocuk evlerimizde yaşayan çocukları koruyucu aileleriyle buluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyor, hem de koruyucu aile yanına yerleşen çocuklara psikolojik, eğitimsel ya da maddi ihtiyaçları olduğunda destekte bulunuyoruz.

Hizmetlerimizin niteliklerini artırmak için kurduğumuz akademik istişare kurulu ile birlikte nitelikli çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak alanında uzman ve deneyimli kişilerin katıldığı bir çalıştayı 2018 yılının Haziran ayında hayata geçirdik. Bu çalıştay sonucunda aslında ilk amaçlarımız arasında yer alan içerisinde çocuk evlerinin yer aldığı ve dezavantajlı ailelerin birlikte yaşamasının planlandığı bir site kurma fikrinden vazgeçtik. Çünkü çalıştayımızın sonucunda dezavantajlı kesimlerin bir arada olduğu bir mahallenin çok riskli olduğu sonucuna vardık ve bu planımızda değişikliklere gittik. Her dezavantajlı grubu kendi yaşadığı sosyal çevrede desteklemenin en uygun yöntem olduğuna kanaat getirdik. Bunun sonucunda Aile Destek Modeli adını verdiğimiz destek türünü bu bilimsel çalışmalarımızın ışığında hayata geçirdik.

Ayrıca Akyapı ortakları olarak özel bir okul yaparak hem vakfımız bünyesindeki çocukların eğitim alacakları bir ortam oluşturmaya hem de vakfımıza gelir sağlamaya yönelik hazırlıklarımıza da devam ediyoruz.

Hüseyin DİNÇEL
Akyuva Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut ASMALI
Akyuva Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı