Akyuva Vakfı

AKYUVA Vakfı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren AKYAPI’nın ortakları Mahmut Asmalı ve Hüseyin Dinçel tarafından 2015 yılında İstanbul’da kurulduk. Yetim çocuklara hizmet etme ve onları hayata hazırlamayı kendimize misyon olarak belirledik. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol yapan vakfımız, devlet koruması altındaki 40’tan fazla çocuğa sahip olduğumuz 7 çocuk evinde hizmet veriyor. Çocuk evlerimizle birlikte yetim çocuklara destek olmak için birçok projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın aile yanında desteklenmesinin daha sağlıklı olmasından hareketle, aile destek modeli adını verdiğimiz bir projemizi uygulamaya aldık.

Bu kapsamda vakfın misyonuna uygun olarak yetim çocukları olan aileleri belirliyor ve ihtiyaç analizi yaparak onları mümkün olduğu kadar kendi çevrelerinde desteklemeye gayret ediyoruz.

Vakıf olarak hizmette sayısal büyüklükten ziyade niteliğe önem veriyoruz. Tamamı alanında uzman olan ekibimizle; destek olduğumuz çocuklarımızın kaldığı çocuk evlerindeki nitelikli çalışmalarımız, koruyucu aile destek hizmetlerimiz ve aile destek modelimizle örnek bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin özellikle de yetim çocukların sosyal yardıma ihtiyaç duymadan, kişisel yetenek ve imkanlarıyla, psikolojik açıdan sağlam bireyler olarak refah içerisinde bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak. Ayrıca insanî değerlere sahip bireyler olarak toplumsal üretime de katılabilecek düzeye ulaşmalarına yardım etmek.

Misyonumuz

  • Koruma altındaki çocukların, güçlü ve zayıf yanlarıyla kendini tanıyan, hayatla barışık, eğitimi önemseyen, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak; kişisel hayatlarında zirveye çıkmalarına destek olmak,
  • Destek verilen çocuklara ve annelerine eğitimsel, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal açıdan destek olmak,
  • Dezavantajlı ailelerin başarıyla sürdürdüğü fonksiyonlarını pekiştirmek, desteğe ihtiyaç duydukları her alanda ise onların yanında olarak ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturmak,
  • Yardım talep eden ailelerin, üreten aile modelini benimseyerek üretime ve topluma faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamak,
  • Hizmet sunulan çocukların en az bir alanda mesleki niteliklerini geliştirerek yetişkin yaşamda meslek edinmesini teşvik etmek,
  • Toplumsal düzeyde koruyucu aile olmaya yönelik farkındalık oluşturmak,
  • Destek verilen tüm hizmet alanlarındaki çocukların, sağlıklı birer aile kurup toplumsal yaşamda yer alana kadar onlara destek olmak,
  • Yapılan tüm hizmetlerin akademik arka planı donanımlı ve saha tecrübesi olan profesyonel meslek mensubu kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak.